I sommer foregår det to strikke- alonger i to forskjellige grupper på Facebook. Tema er kluter og hver uke får vi 3 oppskrifter pr uke i 5 uker + noen ekstra.

Den ene alongen er gratis, mens den andre kostet 350,-. Årsaken til at den koster er at vi måtte kjøpe garn av de som har laget oppskriftene.

Jeg har nå strikket den første kluten fra den ene gruppa og er godt i gang med den andre.

Den andre gruppa starter på mandag med sine oppskrifter.

Den øverste er jeg ferdig med, og den nederste startet på nå i kveld. Flere bilder kommer etter hvert som jeg strikker.